Privacyreglement

De VOF SpiegelSessie Paardencoaching (verder genoemd SpiegelSessie Paardencoaching) stelt hoge eisen aan de privacy van haar cliënten. Van elke cliënt wordt een elektronisch dossier aangelegd. In dit cliëntendossier worden persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om de afgesproken coaching optimaal en op verantwoorde wijze uit te voeren.

Deze gegevens worden beschermd volgens de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wanneer de coaching is beëindigd, wordt het dossier afgesloten. Na de laatste werkdag wordt de regiehouder hiervan op de hoogte gesteld. Na beëindiging van de zorg zal SpiegelSessie Paardencoaching je persoonsgegevens bewaren conform de wettelijke voorschriften.

Recht op inzage en verbetering

U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.  Na een schriftelijk verzoek heeft u het recht om binnen vier weken de geregistreerde gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen, in te zien. Een afwijzing van dit verzoek dient met redenen te zijn omkleed. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van registratie.

Gegevens

De persoonsgegevens die digitaal worden vastgelegd door SpiegelSessie Paardencoaching, zijn:

1. NAW gegevens
2. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.
3. e-mailadres en telefoonnummer


Uitwisseling gegevens

Het uitwisselen van gegevens geschiedt alleen na schriftelijke toestemming van betrokkene of de eventuele wettelijke vertegenwoordigers. Persoonsgegevens mogen slechts worden uitgewisseld indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene heeft voor de uitwisseling van zijn gegevens schriftelijk toestemming gegeven.
  • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is.
  • Het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
  • Het is noodzakelijk ter voorkoming of bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. SpiegelSessie Paardencoaching doet er alles aan om je persoonsgegevens veilig te verwerken en gebruikt beveiligingssoftware zoals een virusscanner,firewall en back-ups.

 

Free Joomla! template by L.THEME