Hoe werkt een organisatieopstelling?

Binnen organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem. Onder je organisatiesysteem wordt verstaan jezelf, je leidinggevende(n), je collega’s, je ondergeschikten. Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:

 • dat iedereen het recht heeft om erbij te horen,
 • dat er een balans is tussen geven en nemen en
 • dat iedereen de goede plek binnen het systeem inneemt.

Als aan deze regels niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er blokkades in de energiestroom.

Soms zijn de oorzaken van optredende symptomen niet zo eenvoudig via teammeetings en heisessies te achterhalen. Teambuilding-activiteiten blijken soms geen effect te hebben. Dan kunnen organisatieopstellingen een uitkomst bieden.

Tijdens een organisatieopstelling plaatst de cliënt intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van zijn organisatie in de ruimte. Wat er dan feitelijk opgesteld wordt is het innerlijk beeld van het organisatiesysteem dat de cliënt diep onbewust meedraagt. Het bijzondere is dat de representanten als vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De begeleider (de opsteller) bekijkt en voelt met name aan of en waar in de opstelling de balans is verstoord en waar dit op duidt. Hij zal dan kiezen voor een interventie. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen.Om uiteindelijk te komen tot een opstelling waarin de energie weer kan gaan stromen. Dit proces kan zeer helend zijn, oude verstrikkingen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd. Het herstel van de stroom van energie brengt een verandering teweeg die zich kan uiten in een nieuw zelfgevoel en een ander gedrag, die een diepgaand effect hebben op de relaties en interacties binnen de organisatie.

Welke vraagstukken zijn geschikt voor een organisatieopstelling?

Vraagstukken die bij organisatieopstellingen aan bod komen zijn vraagstukken die dieper gaan dan operationeel niveau. Ze reiken verder dan vragen over individuele personen, kwalificatie van medewerkers en beleidsontwikkeling.

U kunt daarbij denken aan:

 • Vraagstukken omtrent het leiderschap;
 • Problemen in de samenwerking;
 • Politieke spelletjes;
 • Groot verloop van medewerkers;
 • Stammenstrijd tussen afdelingen;
 • Onverklaarbaar hoog ziekteverzuim;
 • Gebrek aan verantwoordelijkheid;
 • Gebrek aan saamhorigheid.

In de systeembenadering worden organisaties als een systeem van samenhangende onderdelen wordt beschouwd. Bij een organisatieopstelling wordt een dergelijk systeem opgesteld en wordt er dus naar het grotere geheel gekeken. Zichtbaar wordt waar de energie in de organisatie onvoldoende kan stromen en waar de diepe wortels van de optredende problemen hun oorsprong vinden.

Organisatieopstellingen tonen door dit inzicht mogelijke wegen naar succesvollere medewerkers en naar verhoogde doelmatigheid van organisaties.

Free Joomla! template by L.THEME